Asiaa energiatodistuksista

Energiatodistus

Energiatodistus pitää lain mukaan olla kaikilla rakennuksilla, joille haetaan rakennuslupaa, sekä myytävillä ja vuokrattavilla jo olemassa olevilla rakennuksilla.

Vastuu energiatodistuksen hankkimisesta kuuluu rakennuksen omistajalle (uudisrakentamisessa rakennusluvan hakijalle). Tarve energiatodistukselle tulee usein kuluttajalle yllätyksenä esimerkiksi silloin, kun rakennuslupahakemus on jätetty ja kunnan rakennusvalvontaviranomainen kysyy energiatodistusta lupahakemuksen liitteeksi. Pahimmillaan energiatodistuksen puuttuminen viivästyttää lupaprosessia, ja näin ollen rakennustöihin ei päästä suunnitellussa aikataulussa. Valmiskodin ostajankaan ei pidä unohtaa energiatodistusta, sillä se puuttuu yllättävän monen talotoimittajan toimitussisällöstä. Energiatodistusta tarvitaan myös rakennusta myytäessä tai vuokrattaessa, koska julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa tulee ilmoittaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta kuvaava tunnus.

Ota yhteyttä minuun, insinööri Arto Maukoseen, joko soittamalla (040 592 5409) tai mailitse (talosuunnittelu.kivijalka@gmail.com), niin autan sinua energiatodistuksissa ja muissa rakennukseesi liittyvissä asioissa. Toimin edullisesti ja ripeästi, joten saat palvelua siten, että oma projektisi etenee sutjakkaasti ilman suuria lisäkustannuksia.

Mihin energiatodistusta tarvitaan?

Energiatodistus kertoo rakennuksen laskennallisen energiankulutuksen normaalikäytössä. Energiatodistuksen perusteella voidaan siis esimerkiksi vertailla eri rakennusten energiatehokkuutta siten, että käyttäjien väliset erot energiankulutustottumuksissa eivät vääristä niiden todellista energiatehokkuutta.

Energiatodistus on osa energiaselvitystä, josta saa lisätietoa edellä olevasta linkistä.

Miksi energiatodistusta tarvitaan?

Energiatodistuslaki tuli voimaan tammikuussa vuonna 2008.  Lain taustalla on Euroopan unionin lainsäädäntöohje, jolla EU:in kuuluvat maat tekevät rakennuksista energiatehokkaampia. Sittemin direktiivin sisältöön on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat myös Suomen energiatodistuslakiin ja tuovat siihen muutoksia. Uusi energiatodistuslaki astui voimaan Suomessa 1.6.2013.